​​​​هیات مدیره.jpg

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان

مدیر عامل رئیس نایب رئیس عضو
حسنعلی عموچی محمد شرفشاهی سعید پارسافر محمداسماعیل متینی
نماینده شرکت دنا نماینده انرژی سپهر نماینده شرکت سبلان
​​